Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bình Định
 • Võ Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0977149059
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Lệ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng chuyên môn

 • Phan Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   ĐH sư phạm mầm non

 • Bùi Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0975068959
  • Email:
   mg_taythuan@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   HT công tác từ năm 1986 đến nay

 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn